Meubelstofferen vervolg (na 2de jaar)- Kussens (enkel basistechnieken - 9 lessen)

Techniek-opleiding voor ieder van ons

Van maandag 24 september 2018 t.e.m. maandag 26 november 2018

Heeft plaats op:

Maandag van 18:00 tot 22:00

Aantal lesuren: 40

Prijs lesuren: 60 euro

Lessen gaan door in lesplaats Groeipunt Ninove
Centrumlaan 160
9400 Ninove

Lokaal: Werkplaats Hout

Info opleiding Techniek meubelstofferen

In de cursus restauratievakman stofferen leert de cursist bestaande meubelen stofferen en herstofferen.

Werkwijze bij stofferen van een meubel:

 • Bewerkingen van de karkas (=ongestoffeerd geraamte van stoel of zetel) : kleuren, vernissen.
 • Daarna gebeurt het grijswerk (singelen, opnaaien veren + vastleggen, afdekken met jute).
 • Na het grijswerk wordt de definitieve stof bevestigd (moderne techniek van meubelstofferen) en afgewerkt.

Deze werkwijze wordt aangeleerd in de opleiding doorheen meerdere modules:

1ste jaar:

 • Module Initiatie stoffeerwerk [80 lestijden] = 1ste semester = startmodule
 • Module Grijswerk [80 lestijden] = 2de semester

vervolgkeuzes:

 • Na het 1ste jaar:
  • Module Stoffeerwerk (vervolg) [160 lestijden]= volledig schooljaar
 • Na het 2de jaar:
  • Module restauratie karkassen [80 lestijden] = 1 semester
  • Module restauratie en herstofferen vaste delen [160 lestijden] = volledig schooljaar
  • Module speciale stoffeertechnieken [160 lestijden] = volledig schooljaar
  • Module restauratie en herstofferen losse kussens [160 lestijden] = volledig schooljaar
  • alternatief: Module kussens (enkel basistechnieken)
   [40 lestijden] = 9 lessen
   OPGEPAST: deze laatste module is geen onderdeel van het eindcertificaat Restauratievakman meubelstofferen

De cursist kan er voor opteren bepaalde modules te hernemen in functie van de moeilijkheidsgraad van de beoogde meubels die hij wenst te stofferen.

Tijdens de cursus werkt de cursist met eigen meubels (in samenspraak met de leerkracht wordt bepaalde welke moeilijkheidsgraad haalbaar is per module)

1ste jaar geen

vervolgmodules: vaardigheden van de voorafgaande modules beheersen

gespreide evaluatie

Indien u alle modules succesvol afwerkt, behaalt u het eindcertificaat Restauratievakman meubelstofferen (totaal 880 lestijden) (de module Kussens 40 LT is hiervoor NIET nodig. Deze module leidt tot een deelcertificaat uit de opleiding Meubelstoffeerder)

Lesmomenten

MDWDVZZ
VM       
NM       
AV       


Totaal: 60 euro
Voor attesten of verminderd inschrijvingsgeld, moet je contact opnemen met het secretariaat.

VOLWASSENENONDERWIJS GROEIPUNT NINOVE
OPLEIDINGEN TECHNIEK