Betaald educatief verlof

Sommige cursisten aan het PCVO Groeipunt hebben recht op betaald educatief verlof.
Voor arbeiders en bedienden :

  • beroepsopleidingen : max. 120 uur
  • taalopleidingen : max. 80 uur
  • combinatie beroeps- en taalopleidingen : max. 120 uur
  • Indien de lesuren samenvallen met werkuren kan voor beroepsopleidingen maximaal 180 uur toegekend worden.

De cursist mag niet meer dan 10 % ongewettigd afwezig zijn.
Een afwezigheid wettigen kan enkel door afgifte van een werkgeversattest of een medisch attest op het secretariaat van PCVO Groeipunt.

educatief verlof

betaald educatief verlofVOLWASSENENONDERWIJS GROEIPUNT
zowel overdag als 's avonds